Children physiotherapy

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat vanzelf en goed. Bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling langer, wijkt deze af van wat gebruikelijk is of zijn er houdings- of sport gerelateerde klachten. Dat kan komen door een aandoening, gewoon omdat de ontwikkeling net even anders gaat, door een ongeluk of door overbelasting.
In deze gevallen kan kinderfysiotherapie concrete hulp bieden.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?
Uitgangspunt in de behandeling is dat de hulpvraag van de ouders en het kind centraal staan.
Door middel van intake, onderzoek en meerdere (gestandaardiseerde) tests wordt een volledig beeld gekregen van het motorisch niveau of het motorisch probleem en eventuele bijkomende problematiek. Aan de hand van de bevindingen wordt in goed overleg een behandelplan opgesteld.

De behandeling is er op gericht het bewegen zo optimaal mogelijk te krijgen.
Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan de ouders, zodat ze dit in hun dagelijkse verzorging kunnen toepassen.
Bij een ouder kind staat vooral spelen op de voorgrond. Huppelen, hinkelen, klimmen, springen en een bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren, evenals knippen, knutselen en schrijven.

Als het nodig is kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.
Het aantal behandelingen is uiteraard mede afhankelijk van de klacht en de hulpvraag.
Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langere tijd duren.

Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie dan kunt u terecht op de volgende website:

Kinderfysiotherapie: www.kinderfysiotherapie.nl

Contact

Fysiotherapie voor Kinderen
Bunder 49
5421 AG Gemert

Fysiotherapie voor Kinderen
Brandstraat 1a
5741 GH Beek en Donk
(in Het Fysiopunt Laarbeek)

Fysiotherapie voor Kinderen
Kennedystraat 17b
5427 CH Boekel
(in Fysiotherapie Boekel)

praktijk@fysiotherapie-voor-kinderen.nl0492361998

engels contactformulier