Kinderfysiotherapie

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat vanzelf en goed. Bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling langer, wijkt deze af van wat gebruikelijk is of zijn er houdings- of sport gerelateerde klachten. Dat kan komen door een aandoening, gewoon omdat de ontwikkeling net even anders gaat, door een ongeluk of door overbelasting. In deze gevallen kan kinderfysiotherapie concrete hulp bieden.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?
Uitgangspunt in de behandeling is dat de hulpvraag van de ouders en het kind centraal staan. Door middel van intake, onderzoek en meerdere (gestandaardiseerde) tests wordt een volledig beeld gekregen van het motorisch niveau of het motorisch probleem en eventuele bijkomende problematiek. Aan de hand van de bevindingen wordt in goed overleg een behandelplan opgesteld.

De behandeling is er op gericht het bewegen zo optimaal mogelijk te krijgen. Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan de ouders, zodat ze dit in hun dagelijkse verzorging kunnen toepassen. Bij een ouder kind staat vooral spelen op de voorgrond. Huppelen, hinkelen, klimmen, springen en een bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren, evenals knippen, knutselen en schrijven.

Als het nodig is kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. Het aantal behandelingen is uiteraard mede afhankelijk van de klacht en de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langere tijd duren.

Baby's

Zelfs bij baby’s zijn er al signalen die kunnen wijzen op een motorisch probleem. Een kind heeft bijvoorbeeld weinig kracht, te veel spierspanning (overstrekken), een voorkeurs-
houding van het hoofdje, onrust of achterstand. Ook chronische aandoeningen of veel huilen kunnen invloed hebben op de motorische ontwikkeling van een baby.
Vaak geldt hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe kleiner de verstoring van de ontwikkeling is en hoe minder behandelingen er nodig zijn.

PlagioCephaloMetrie PCM

Plagiocephalometrie (PCM) is een meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Deze methode wordt vaak gebruikt bij baby’s met een voorkeurshouding. PCM kan gebruikt worden om een indicatie over de mate van schedelvervorming te geven en de ontwikkeling in de tijd te bepalen.

Meestal zijn kinderfysiotherapeutische adviezen bij deze baby’s voldoende om verbetering te realiseren, maar als de vorm van het hoofdje onvoldoende is verbeterd en uw baby nog een duidelijke voorkeurshouding heeft, zal helmtherapie in enkele gevallen ter overweging meegegeven worden.

Neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen kunnen aangeboren of tijdens het leven verworven zijn. Fysiotherapie kan deze aandoeningen niet genezen, maar de gevolgen wel behandelen. Het doel van de therapie is om met of zonder aanpassingen en/of hulpmiddelen de ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren, daar waar het niet vanzelf gaat. Met gericht oefenen kunnen functies en strategieën worden aangeleerd zodat uw kind tot de best mogelijke functionele vaardigheden en spel komt.

Orthopedische aandoeningen

Met orthopedische aandoeningen wordt bedoeld problemen aan spier-, pees- en/of botstructuren. Sommige problemen zijn al direct vanaf de geboorte zichtbaar, bijvoorbeeld bepaalde standsafwijkingen van de voetjes, zoals klompvoetjes. Andere problemen worden pas later in de ontwikkeling opgemerkt of ontstaan pas in de loop van de tijd. Sommige aandoeningen komen meer voor bij bepaalde leeftijden en sommige aandoeningen zijn sport gerelateerd.

Sensorische Integratie Stoornissen

Hoe iemand opgenomen informatie via zijn zintuigen verwerkt en ervaart heet zintuiglijke prikkelverwerking of met een duur woord sensorische integratie of sensomotorische integratie. Een goed ontwikkelde prikkelverwerking is erg belangrijk om allerlei vaardigheden goed te kunnen leren. Dit is op het gebied van bewegen, maar ook hoe je als kind met allerlei situaties om kunt gaan. Vaak gebeurt deze prikkelverwerking helemaal zonder problemen, maar soms gaat het net even anders. Als de verwerking van prikkels niet optimaal verloopt, kunnen allerlei activiteiten in het dagelijks leven daardoor moeizaam verlopen. Sommige kinderen ervaren prikkels sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes. Dit kan problemen geven in samenspel met andere kinderen, omdat het kind snel geïrriteerd, angstig of juist boos kan worden. Ook kan het dromerig, weinig flexibel of motorisch onhandig zijn.

Problemen in de Sensorische Informatieverwerking komen in allerlei gradaties voor, van heel licht tot zwaar en zijn per kind verschillend. Ook kunnen deze problemen voorkomen naast bijvoorbeeld ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum of met spraak/taalproblemen. Het onvermogen van kinderen om soepel te kunnen reageren door problemen in de Sensorische Informatieverwerking is niet door het niet willen, maar door het niet kunnen.

Er zijn verschillende uitingen per zintuig:

  • aanraken: uw kind raakt van streek tijdens de verzorging (douchen, tandenpoetsen, aan- en uitkleden), vermijdt lopen op blote voeten en dan vooral in zand, raakt voortdurend bepaalde voorwerpen of mensen aan, of krimpt juist ineen bij aanraking.
  • bewegen en evenwicht: uw kind wordt angstig als de voeten van de grond komen, is bang voor hoogtes en om te vallen, zoekt juist het bewegen op zoals: voortdurend ronddraaien of opvallende bewegingsonrust.
  • visuele informatie: uw kind is snel afgeleid door visuele prikkels en heeft een hekel aan fel licht.
  • auditieve informatie: uw kind reageert op onverwachte/ harde geluiden zoals brommers, vliegtuigen, stofzuigers of andere kinderen, houdt handen over de oren als bescherming tegen geluid, is snel afgeleid door geluiden, kan niet werken met achtergrondgeluid, lijkt niet te reageren op geluid, geniet van vreemde geluiden en maakt juist zelf harde geluiden.
  • smaak en geur: uw kind eet alleen voedsel met bepaalde smaken of structuur, toont sterke voorkeur voor bepaalde geuren en smaken, kauwt of likt aan niet eetbare voorwerpen.

Schrijfmotorische problemen

In de peuter- en kleuterfase  ontwikkelen kinderen de eerste beginselen van de fijne motoriek. Dit gebeurt onder andere tijdens het knippen, plakken, prikken, lijntjes trekken in een doolhof of het inkleuren van een kleurplaat. Deze vaardigheden stimuleren vanuit interesse en spel de fijne motoriek om uiteindelijk tot een adequate potlood- en pengreep en het tussen lijntjes schrijven van letters te komen. Bij sommige kinderen gaat dit niet zo vanzelfsprekend en levert dit vroeg of laat problemen met het schrijven op. Voor een goede beoordeling van de motorische schrijfproblemen bij kinderen maakt de kinderfysiotherapeut gebruik van de richtlijn die hiervoor vanuit de beroepsgroep is ontwikkeld.

Houdingsproblemen (Scoliose)

Scoliose is een zijwaartse kromming (een bocht in de vorm van een S of een C) van de wervelkolom en komt voor op alle leeftijden. Kinderen met scoliose hebben meestal weinig klachten. Toch is behandeling belangrijk om problemen op latere leeftijd te voorkomen. Hoe eerder een scoliose wordt ontdekt, hoe beter die kan worden behandeld. Bij kinderen met een lichte vorm van scoliose (onder de 20 graden) bestaat de behandeling uit oefeningen om de spieren sterker te maken, de rug soepel te houden en de houding te verbeteren. Is de scoliose ernstiger (20-40 graden), dan wordt soms ook een brace aangemeten. Vaak moet het kind de brace dragen totdat het lichaam is uitgegroeid. Als kinderfysiotherapeut kan ik kinderen en ouders in elk proces met betrekking tot houdingsproblemen begeleiden.

Medical Taping Concept

Kinderen zijn een bijzondere doelgroep, die vraagt om een specifieke aanpak en benadering. Met behulp van Medical Tape kun je bij kinderen soms verbluffende resultaten boeken. Meestal is het gebruik van medical tape een aanvulling op de reguliere behandeling. Indicaties zijn bijvoorbeeld tegen het overstrekken van de knieën, bij achillespeesklachten of knieklachten. Ook wordt Medical Taping toegepast ter correctie van een houding of ter stimulering van een andere manier van je lichaam of je spieren gaan gebruiken.

ADHD, DCD en Autisme Spectrum Stoornissen

Kinderen met ADHD hebben een grote bewegingsdrang en hebben vaak moeite met het controleren van hun bewegingen. Door verbetering van de sensorische informatieverwerking kan hun prikkelverwerking en gedrag verbeteren.

DCD is Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald als stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. Voor deze kinderen zijn ogenschijnlijk gewone vaardigheden erg lastig. Te denken valt aan soepel bewegen, lopen, klimmen, praten, aan- en uitkleden, tandenpoetsen, met mes en vork eten, veters strikken, een bal gooien en –vangen en schrijven. Veel kinderen met DCD werken hierdoor traag of kunnen minder goed mee op school. Daarnaast zijn er kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren en die moeite hebben met het horen, zien en begrijpen van wat er om hen heen gebeurt.

Met kinderfysiotherapie kunnen we de coördinatie oefenen, maar ook de concentratie verbeteren, spierkracht en andere vaardigheden trainen.

Het is bewezen dat een individuele, taakgerichte benadering het meest effectief is. Ik pas deze interventies toe met CO-OP en Neuro Task Training. Zo kunnen kinderen nieuwe motorische taken leren.

Kinderen met autisme of aanverwante stoornissen (ASS, Asperger, PDD-Nos) ontwikkelen hun motoriek op een andere wijze. Vaak ervaren ze motorische en andere prikkels anders, waardoor hun bewegingen ook anders verlopen. Automatiseren van bewegen is moeilijk, wat bijvoorbeeld in het schrijven tot uiting kan komen. Met kinderfysiotherapie kan ik ze helpen met het motorisch functioneren, met ontspanning en met het structureren van activiteiten. Hierbij is bewezen dat bewegen een positieve invloed heeft op de leerprestaties, op gedrag en op het welbevinden.

Sport

Veel kinderen sporten tegenwoordig actief. Het kan zijn dat door een afwijkende aanleg of door een andere wijze van gebruiken van spieren of gewrichten klachten ontstaan. Ook kunnen klachten ontstaan die leeftijdsafhankelijk zijn en te maken hebben met groei en een onbalans tussen belasting en belastbaarheid. Door middel van gerichte adviezen, zo nodig met een bezoek aan de sportclub, wordt het probleem aangepakt en wordt pijn en functieherstel benaderd.

Somatische Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK)

Soms blijven klachten bestaan, ook nadat de oorzaak van de lichamelijke klacht allang opgeheven is. De hersenen laten als het ware nog steeds ’een alarm aan staan’, terwijl daar geen duidelijke reden meer voor is. Dit kan het geval zijn bij kinderen met chronische (langdurige) klachten die onvoldoende verklaard kunnen worden op basis van objectiveerbare bevindingen en kennis van fysiologische herstelprocessen. Klachten kunnen zijn: pijn in het bewegingsapparaat, hoofdpijn, moeheid, buikpijn. Met behulp van kinderfysiotherapie proberen we ‘het alarm uit te zetten’ en functieherstel te trainen.

Contact

Fysiotherapie voor Kinderen
Bunder 49
5421 AG Gemert
T 0492361998

Fysiotherapie voor Kinderen
Sint Josephplein 25
5428 GL Venhorst
(in Gezondheidscentrum Venhorst)
T 0492361998

Fysiotherapie voor Kinderen
Kennedystraat 17b
5427 CH Boekel
(in Fysiotherapie Boekel)
T 0492361998

praktijk@fysiotherapie-voor-kinderen.nl0492361998

Bij alle vestigingen is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of direct uw vraag stellen via onderstaand contactformulier: