Informatie

Onder dit kopje vindt u alle informatie met betrekking tot kosten, wat er in uw geval vergoed wordt, of er wachttijden zijn en overige praktische zaken met betrekking tot de praktijkvoering.

Wachttijden en openingstijden

Na de aanmelding wordt er een afspraak ingepland. Deze zal in spoedgevallen binnen 2 werkdagen en in andere gevallen binnen maximaal 5 werkdagen ingepland worden.
Er zullen altijd uitzonderingen blijven, bijvoorbeeld in geval van ziekte of vakantie, maar mijn streven is er heel nadrukkelijk op gericht om uw kind zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Het maken van een afspraak gebeurt telefonisch. U kunt uw kind ook per email of met het contactformulier aanmelden waarna u terug gebeld wordt voor het maken van een afspraak. Er is geen wachtlijst en er kan direct een afspraak met u en uw kind gemaakt worden. Hierbij proberen we rekening te houden met uw persoonlijke wensen.

Fysiotherapie voor Kinderen is ‘direct toegankelijk’. Dit wil zeggen dat u ook zonder verwijzing van een arts terecht kunt.

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur, uitsluitend volgens afspraak.

Vergoeding

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De basisverzekering vergoedt 9 behandelingen en indien nodig nog eens 9 behandelingen extra tot 18 behandelingen totaal. Er geldt voor kinderen geen eigen risico.

In het geval van een chronische aandoening en bijbehorende verwijzing komt u in aanmerking voor onbeperkte fysiotherapie vanuit de basisverzekering, voor zover dit medisch noodzakelijk is.
Een chronische verwijzing is een verwijzing bij een aandoening welke voor komt op een speciale lijst met chronische indicaties.

De praktijk heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars, behalve met de Menzisgroep (Menzis, Anderzorg, Hema en Vink Vink) en met Aevitae Eucare en Care4life. Als u bij de Menzisgroep of Eucare/Care4life verzekerd bent krijgt u een rekening van de praktijk, welke u zelf moet voldoen en vervolgens kunt u (een deel) van het bedrag vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar. De behandelingen welke in aanmerking komen voor vergoeding, worden rechtstreeks door ons gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U krijgt hiervoor dus geen rekening thuis gestuurd.

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, heeft u recht op extra vergoeding van behandelingen boven de eerste 18, welke afhankelijk is van uw aanvullende pakket en uw verzekeraar.

Indien u meer zorg vraagt dan uw zorgverzekeraar vergoedt, krijgt u van ons een rekening, welke u niet kunt verhalen bij uw zorgverzekeraar. U dient deze zelf rechtstreeks aan ons te betalen.

Bij verhindering dienen behandelingen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, ten einde kosten voor de gereserveerde tijd te vermijden.

Als u een afspraak vergeet of te laat af zegt, wordt 75% van het reguliere tarief in rekening gebracht. Dit bedrag is niet te verhalen op uw zorgverzekering.

Tarieven

  Prijslijst per 1 januari 2024 voor niet verzekerde zorg.  
   
  Reguliere zitting € 43,50
  Zitting kinderfysiotherapie € 57,00
  Screening € 20,00
  Intake en onderzoek na screening € 65,00
  Intake en onderzoek na verwijzing € 65,00
  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 80,00
  Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 57,00
  Niet nagekomen afgesproken reguliere zitting 75% tarief
  Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie 75% tarief
  Korte rapporten € 43,50
  Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 50,00
  Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten € 70,00
  Toeslag buiten reguliere werktijd € 20,00
  Telefonische zitting € 25,00
  Toeslag uitbehandeling € 20,00
  Toeslag inrichting €   8,50
  Verzekeringsrapporten e.d. € 110,00
  Instructie/overleg ouders patiënt € 57,00

  Behandelvoorwaarden:

  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht 75% van het tarief van de zitting in rekening te brengen, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
  • U bent zelf verantwoordelijk om uw polisvoorwaarden goed te bekijken met betrekking tot het aantal behandelingen welke vergoed worden. Indien de behandeling niet declareerbaar is bij uw zorgverzekeraar wordt deze bij u in rekening gebracht.
  • Wijzigingen van uw zorgverzekering dient u z.s.m. door te geven.
  • Bij betaling van nota’s wordt u nadrukkelijk verzocht deze binnen 14 dagen te betalen o.v.v. het declaratienummer en vervolgens uw zorgverzekeraar aan u zelf te laten uitkeren. De betreffende declaratie is tevens specificatie voor uw ziektekostenverzekering.
  • Deze tarieven gelden slechts voor niet verzekerde zorg.

Karin de Bruijn, KRF NL geregistreerd (kinder)fysiotherapeut
BIG nummer 79034703604
KvK nummer 17255953

Klachtenregeling

Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop uw therapeut met u is omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de therapie.

Enquete

Fysiotherapie voor Kinderen voert structureel een klantentevredenheidsonderzoek uit. Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in onze patiëntwaardering om zo verbeterpunten te signaleren. Na het beëindigen van de behandeling kunt u per email een vragenlijst toegestuurd krijgen met het verzoek deze in te vullen. Dit onderzoek is anoniem. Deze gegevens bieden ons de informatie die wij nodig hebben om de kwaliteit van zorg op hoog niveau te houden. Daarom hopen wij dat u deze vragenlijst ook daadwerkelijk wilt invullen.

Kwaliteit

Kwaliteit
Ik sta ingeschreven in het Centraal  Kwaliteitsregister Paramedici (KRF NL) en voldoe aan de kwaliteitseisen voor registratie.

Intercollegiaal overleg
Ik neem actief deel aan een intercollegiale overleggroep fysiotherapie (IOF).

Bij- en nascholing
Om mijn vakkennis te blijven ontwikkelen volg ik jaarlijks bij- en nascholingen.

Richtlijnen/ protocollen
In de praktijk wordt gewerkt met de richtlijnen, zoals deze door de beroepsvereniging zijn ontwikkeld en goedgekeurd.

Samenwerking
De problematiek van een kind kan soms zeer complex zijn. Om die reden wordt er veel belang gehecht aan een goede samenwerking met collega fysiotherapeuten en met andere disciplines. Zo wordt er gezorgd dat het kind de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Tips
Als u ideeën heeft hoe de kwaliteit van de behandeling en de praktijk verbeterd kan worden, hoor ik dit graag. U kunt dit doen door middel van een persoonlijk gesprek of via het contactformulier op deze website.

Samenwerking

Fysiotherapie voor Kinderen werkt nauw samen met diverse therapeuten uit de omgeving. Kijk hieronder voor een overzicht.


Fysiotherapie Boekel


Het Fysiopunt Laarbeek


Logopedie Laarbeek

Privacy

Er wordt veel waarde gehecht aan de privacy van uw kind. In de behandelkamer is de privacy gewaarborgd. In de praktijk wordt een privacy reglement gehanteerd. Voor u betekent dit dat uw persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit bestand is niet toegankelijk voor derden. Fysiotherapie voor Kinderen stelt prijs op uw privacy en tracht er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.

Contact

Fysiotherapie voor Kinderen
Bunder 49
5421 AG Gemert
T 0492361998

Fysiotherapie voor Kinderen
Sint Josephplein 25
5428 GL Venhorst
(in Gezondheidscentrum Venhorst)
T 0492361998

Fysiotherapie voor Kinderen
Kennedystraat 17b
5427 CH Boekel
(in Fysiotherapie Boekel)
T 0492361998

praktijk@fysiotherapie-voor-kinderen.nl0492361998

Bij alle vestigingen is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of direct uw vraag stellen via onderstaand contactformulier: