Doelgroepen

Een baby wordt om een andere reden behandeld dan een peuter of kleuter. Een schoolgaand kind heeft weer andere behandelindicaties en pubers zijn onder andere door hun enorme groeispurt ook een aparte categorie. Kortom elke doelgroep en dus elke leeftijdscategorie laat haar eigen specifieke klachten en problemen zien waarvoor de kinderfysiotherapeut benaderd kan worden. In de subcategorieën vindt u overzichtelijk aan welke klachten u hierbij zoal kunt denken.

0-1 jaar baby's

In het eerste levensjaar maken kinderen een grote ontwikkeling door op het gebied van motoriek. Vaak gaat deze  ontwikkeling van zelf, maar soms gaat niet alles even vanzelfsprekend en is extra aandacht en oefening nodig.

Voorbeelden van baby’s die in aanmerking komen voor kinderfysiotherapie zijn onder andere:

 • te vroeg geboren baby’s
 • huilbaby’s
 • baby’s met een voorkeurshouding
 • baby’s met een asymmetrisch of afgeplat hoofdje
 • onrustige baby’s
 • baby’s die erg slap en passief of juist erg gespannen zijn en overstrekken
 • baby’s die niet omrollen
 • baby’s die niet op de buik willen liggen
 • billenschuivers
 • baby’s die niet gaan kruipen, zitten, staan of lopen
 • baby’s die om elke andere reden (bijvoorbeeld orthopedisch of neurologisch) zich motorisch anders ontwikkelen of een motorische achterstand hebben
 • baby’s met een verlamd of minder goed functionerend armpje (plexusleasie of OPBL)
 • baby’s met een gebroken sleutelbeentje

1-3 jaar peuters

Voor peuters is bewegen erg belangrijk! Door te bewegen ontdekken ze hun eigen lichaam, de wereld om zich heen en leren ze om met andere kinderen te spelen. Bij sommige peuters verloopt dit alles iets lastiger of anders en zij kunnen dan wat hulp gebruiken van de kinderfysiotherapeut.

Voorbeelden van peuters die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • peuters die motorisch achter blijven in hun ontwikkeling
 • peuters die erg angstig zijn in hun bewegen, die veel vallen
 • peuters die een afwijkende voetstand of kniestand hebben of die anders lopen bv. op de tenen
 • peuters die niet graag klimmen en klauteren
 • verder alle peuters met aangeboren problemen die de motoriek beïnvloeden
 • peuters met orthopedische afwijkingen ( zoals klompvoetjes)
 • peuters met neurologische problemen (CP)
 • peuters met zintuiglijke prikkelverwerkingsproblematiek
 • peuters met pijnklachten

4-6 jaar kleuters

De kleuterleeftijd is een leeftijd waarop de leefwereld van het kind een stukje groter wordt. Het kind leert veel nieuwe vaardigheden. Het leert rennen, springen, , fietsen, klimmen en klauteren. Ook gaat het kind knutselen, knippen, tekenen en voorbereidend schrijven.

Voorbeelden van motorische problemen bij kleuters zijn:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • sensomotorische of zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen, concentratieproblemen
 • onhandig zijn of vaak vallen
 • bewegingsangst
 • pijn tijdens of na bewegen
 • schrijf-motorische problemen
 • orthopedische problemen, bv afwijkende stand van benen of voeten
 • neurologische problemen
 • gedragsproblemen
 • moeite met zwemles
 • moeite met leren fietsen

6-12 jaar schoolkinderen

Een schoolkind wil graag mee doen met alle andere kinderen op school. Niet alle kinderen kunnen even goed mee doen met de gym. Andere kinderen hebben juist moeite in de klas met bijvoorbeeld stil zitten, concentreren of schrijven.

Veel voorkomende problemen bij het schoolgaande kind zijn:

 • DCD, ADHD, autistisch spectrum stoornissen (Asperger, PDD-Nos)
 • sensorische/ sensomotorische integratie problemen
 • orthopedische en neurologische problemen
 • gespannen kinderen met hoofd- en buikpijn
 • kinderen met aangeboren afwijkingen of verworven afwijkingen (bv NAH)
 • kinderen die moeilijker mee kunnen bij de gym of sport
 • kinderen met schrijf-motorische problemen en/of concentratieproblemen
 • kinderen die moeilijk kunnen stil zitten
 • kinderen met onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
 • kinderen met sport gerelateerde klachten
 • kinderen met pijnklachten of houdings- problemen

12-18 jaar pubers

Jongeren van deze leeftijd kunnen ook problemen hebben die thuis horen bij de kinderfysiotherapeut, omdat ze bijvoorbeeld te maken hebben met veranderen tijdens de puberteit in belasting en belastbaarheid.

Veel voorkomende klachten zijn:

 • houdingsproblemen (scoliose)
 • schrijf-motorische problemen
 • orthopedische klachten
 • sport gerelateerde klachten (pijnklachten of coördinatieproblemen)
 • klachten met betrekking tot groei en belasting- belastbaarheid
 • onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
 • hoofdpijnklachten.

Contact

Fysiotherapie voor Kinderen
Bunder 49
5421 AG Gemert
T 0492361998

Fysiotherapie voor Kinderen
Sint Josephplein 25
5428 GL Venhorst
(in Gezondheidscentrum Venhorst)
T 0492361998

Fysiotherapie voor Kinderen
Kennedystraat 17b
5427 CH Boekel
(in Fysiotherapie Boekel)
T 0492361998

praktijk@fysiotherapie-voor-kinderen.nl0492361998

Bij alle vestigingen is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of direct uw vraag stellen via onderstaand contactformulier: