Nieuws

Hieronder vindt u belangrijk actueel nieuws met betrekking tot Fysiotherapie voor Kinderen.

1 Januari 2023

In 2023 staan we weer voor u klaar om uw kind zo optimaal mogelijk te laten bewegen.

Tot 31 december kunt u uw huidige zorgverzekering opzeggen, u heeft dan tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Corona Virus

28 februari 2022

Update coronamaatregelen

Na het afschaffen van de coronamaatregelen door de overheid, blijft binnen de praktijk het volgende gelden:

– blijf indien mogelijk afstand houden.
– een mondkapje (geen stoffen) blijft verplicht vanaf 12 jaar.
– heb jij of je kind corona klachten of ben je in contact geweest met iemand die besmet is, overleg dan met je fysiotherapeut of, hoe en wanneer de behandeling door kan gaan.

 

18 januari 2021

Praktijk is open.

De praktijk is nog steeds gewoon geopend, met in acht name van alle hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Dit betekent dat een consult in de praktijk vooralsnog mogelijk blijft, maar dat ook een videoconsult (via een beveiligde verbinding) tot de mogelijkheden behoort. Mocht het nodig zijn om geheel over te gaan op videoconsulten, dan zal de praktijk iedereen die al een afspraak heeft gemaakt hierover inlichten.

Altijd geldt:
– draag een mondkapje, dat neus, mond en kin bedekt (voor iedereen boven
  12 jaar).
– kom niet naar de praktijk bij (milde) klachten van neusverkoudheid,
   loopneus, hoesten, niezen, koorts of benauwdheid of plotseling verlies
   van reuk of smaak. Bij twijfel kunt u altijd even overleggen.
– kom niet als iemand in de familie koorts of coronaverschijnselen heeft of
   in de afgelopen 10 dagen heeft gehad.
– kom niet naar de praktijk als u in contact bent geweest met iemand met
   coronaverschijnselen in de afgelopen 10 dagen.
– mochten er tijdens uw bezoek toch symptomen opspelen dan zullen we u
   vragen om de behandeling te beëindigen.

Verder geldt:
– bij binnenkomst in de praktijk hangt de informatie omtrent de hygiëne-
  maatregelen. Volg deze strikt op en bespreek deze vooraf met uw kind (zie
  ook info op deze site bij update 04 mei 2020).


1 oktober 2020

Mondkapje.

Vanaf vandaag is er het dringende advies om, boven de 12 jaar, in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Mijn fysiotherapiepraktijk valt hier ook onder. Daarom zou ik u willen vragen om bij het volgende bezoek aan mijn praktijk een mondkapje te dragen. Alvast bedankt voor het begrip.

04 mei 2020

Veilig naar Fysiotherapie voor Kinderen. Dat doe je zo.

Sinds vrijdag 1 mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van kinderen in de praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan u gewend bent. Middels deze brief wil ik u graag op de hoogte brengen hoe we samen omgaan met de maatregelen die opgesteld zijn door het RIVM en onze beroepsgroep KNGF.

Bij binnenkomst in de praktijk hangt de informatie omtrent de hygiënemaatregelen.
Volg deze strikt op en bespreek deze vooraf met uw kind.
      – Geen handen schudden.
      – Neem een eigen badhanddoek mee.
      – Was de handen thuis voor en na de afspraak.
      – Hoest en nies in de elleboog.
      – Houd zo mogelijk 1,5 meter afstand.
      – Kom maximaal met één ouder.
      – Bij griep of andere luchtwegklachten komt u niet.
      – In de wachtkamer liggen géén tijdschriften, folders of speelgoed.    
      – Er is desinfectiemiddel voor de handen aanwezig in de wachtkamer.
      – De stoelen, deurklinken en het bureau worden na elk bezoek schoon
        gemaakt.
     – Gebruikte oefenmaterialen worden na elk bezoek schoongemaakt.
     – Er wordt extra tijd tussen de behandelingen gepland. Kom maximaal 5
        minuten van te voren.
     – Daar waar mogelijk vragen we u als ouder om in de wachtkamer te
        wachten zodat ik alleen met het kind in de behandelruimte ben.
        Dit geldt uiteraard niet bij baby’s.
     – Mocht fysieke behandeling nodig zijn, dan proberen we zo ver mogelijk
       bij het aangezicht vandaan te blijven.
    – Vanuit het protocol wordt aangegeven dat we geen beschermings-
       middelen hoeven te dragen wanneer er geen coronaklachten aanwezig
       zijn. Vanwege mijn privé-situatie zal ik mogelijk hiervan toch gebruik
       maken.  

We vragen u om de afspraak af te melden wanneer:
–  Uw kind (milde) klachten heeft als hoesten, niezen, (hooi)koorts of
    benauwdheid.
–  Iemand in de familie koorts of coronaverschijnselen heeft of in de
   afgelopen 14 dagen heeft gehad.
–  Mochten er tijdens uw bezoek toch symptomen opspelen dan zullen we u
   vragen om de behandeling te beëindigen.

Bij een nieuwe aanmelding volgt in principe eerst een afspraak per telefoon of videoconsult.
Naar aanleiding van dat gesprek bepalen we de vervolgstappen.
Wat via videobellen kan, wordt op die manier gedaan. Een afwisseling tussen fysieke behandeling en videobellen kan zo nodig overwogen worden.
Als het voor de zorg noodzakelijk is, en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we een behandeling in de praktijk, waarbij we proberen de 1,5 meter afstand in acht te houden.

We vertrouwen erop dat u begrip hebt voor de maatregelen.23 maart 2020

Veilige zorgverlening tijdens de Corona crisis nu zoveel mogelijk op afstand leveren op advies van het RIVM

Vandaag zijn de regels voor de fysiotherapeutische zorg opnieuw aangescherpt. Dit houdt in dat behandelingen hoofdzakelijk op afstand middels beveiligde videoconsulten of telefonische begeleiding zullen gaan plaatsvinden. Zo kunnen oefeningen en advies toch gegeven worden.

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, namelijk als niet behandelen onomkeerbare achteruitgang of restschade van het functioneren tot gevolg heeft, kan na nadrukkelijk overleg met de behandelend arts en indien het voor iedereen veilig kan, besloten worden tot een face-to-face behandeling.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden dan kunt u contact opnemen via 0492 361998 of via mail.


22 maart 2020

Veilige zorgverlening tijdens de Corona crisis

Nu het Corona virus zich hard verspreidt in onze regio, moeten we met zijn allen er voor zorgen dat we het risico op besmetting zoveel mogelijk beperken. Dit betekent dat, waar mogelijk, onze zorg digitaal zal plaatsvinden. Alleen acute zorg zal, indien dit veilig kan, dichtbij worden geleverd.

  • Fysiotherapie voor Kinderen is ‘gewoon’ open voor wie ons nodig heeft.
  • Waar het kan bieden we hulp en begeleiding op afstand via beveiligd videobellen of telefonisch consult. Zo kunnen oefeningen en advies toch gegeven worden.
  • Kinderen met klachten die fysieke behandeling echt nodig hebben, mogen in overleg naar de praktijk komen.

20 maart 2020

Informatie met betrekking tot het Corona virus

Naar aanleiding van de laatste richtlijnen van het RIVM en het KNGF gelden de volgende regels:

  • In principe gaan 1 op 1 afspraken gewoon door.
  • Alle hygiëne maatregelen worden in de praktijk in acht genomen.
  • Bij hoesten, kuchen, niezen, keelpijn, verkoudheid, branderige ogen, diarree of koorts wordt op advies van het RIVM gevraagd thuis te blijven en uw afspraak zo mogelijk tijdig te annuleren.
  • Nadat u 24 uur klachtenvrij bent, kunt u weer een afspraak maken.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden dan kunt u contact opnemen via 0492 361998 of via mail.

Deze maatregel geldt tot nader bericht.

Nieuwe vestiging Venhorst

 

28 februari 2022

Update Venhorst

In verband met de afgelopen Corona periode is de start van kinderfysiotherapie in Venhorst uitgesteld. 
Bekeken wordt wanneer de locatie Venhorst alsnog gaat starten.

 

9 september 2020

Binnenkort ook kinderfysiotherapie in Venhorst        

Mijn naam is Karin de Bruijn. Na mijn studie fysiotherapie heb ik me gespecialiseerd als kinderfysiotherapeut en sinds 1990 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk Fysiotherapie voor Kinderen in Gemert. Vervolgens heb ik in de afgelopen jaren ook een dependance in Beek en Donk en Boekel geopend. Via mijn samenwerking met Fysiotherapie Boekel ben ik benaderd om als kinderfysiotherapeut in het nieuwe gezondheidscentrum in Venhorst te gaan starten, om ook hier dicht bij huis de zorg te kunnen bieden aan de doelgroep kinderen van 0 tot 18 jaar.
                       
Als kinderfysiotherapeut behandel ik kinderen die, op welke manier dan ook, problemen hebben met de ontwikkeling van hun motoriek. Meestal ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs zoals het hoort. Bij sommige kinderen duurt de motorische ontwikkeling langer, wijkt deze af van wat gebruikelijk is of zijn er houdings- of sport gerelateerde klachten. In al deze gevallen kan kinderfysiotherapie concrete hulp bieden.

Uitgangspunt in de behandeling is dat de hulpvraag van de ouders en het kind centraal staat. Na uitgebreid onderzoek wordt daarom aan de hand van de bevindingen en in goed overleg een behandelplan opgesteld. Er wordt zo nodig nauw samengewerkt met onder andere huisarts, specialist, consultatiebureau en scholen. De behandeling is er op gericht het bewegen zo optimaal mogelijk te krijgen.

Het leuke van mijn werk is de dynamiek, spontaniteit en originaliteit van kinderen. Het is een uitdaging om bij elk kind weer een ingang te vinden om de ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren.

Ik kijk er naar uit om binnen het nieuwe gezondheidscentrum in Venhorst een steentje bij te mogen dragen aan het optimaliseren van het bewegen van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie kunt u kijken op: fysiotherapie-voor-kinderen.nl

Tot ziens in Venhorst!

Contact

Fysiotherapie voor Kinderen
Bunder 49
5421 AG Gemert
T 0492361998

Fysiotherapie voor Kinderen
Sint Josephplein 25
5428 GL Venhorst
(in Gezondheidscentrum Venhorst)
T 0492361998

Fysiotherapie voor Kinderen
Kennedystraat 17b
5427 CH Boekel
(in Fysiotherapie Boekel)
T 0492361998

praktijk@fysiotherapie-voor-kinderen.nl0492361998

Bij alle vestigingen is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of direct uw vraag stellen via onderstaand contactformulier: