Welcome

Welkom op de site van Fysiotherapie voor Kinderen, praktijk voor kinderfysiotherapie van Karin de Bruijn, sinds 1990 werkzaam in de gemeente Gemert-Bakel en omstreken.

The practice

Fysiotherapie voor Kinderen is sinds 1990 gevestigd in de gemeente Gemert-Bakel en heeft een dependance in Beek en Donk (Laarbeek) en in Boekel.

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie. De praktijk is dan ook helemaal afgestemd op en ingericht voor kinderen. Er worden kinderen van 0 tot 18 jaar behandeld, die problemen hebben met hun (senso-) motorische ontwikkeling, die sport gerelateerde klachten hebben of die houdingsproblematiek hebben.

Uitgangspunt is een positieve benadering van het kind in een uitdagende en stimulerende omgeving.

Plezier in bewegen en spelenderwijs leren staan in de behandeling van het jonge kind centraal. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking tussen betrokkenen die te maken hebben met de ontwikkeling van het kind.

Vaak zal er gericht naar de praktijk worden verwezen door artsen en diverse specialisten. De praktijk is daarnaast ook direct toegankelijk, dus zonder verwijzing. Er wordt nauw samengewerkt en overlegd met verschillende disciplines, zoals huisartsen, consultatiebureau, jeugdarts/GGD, diverse specialisten in ziekenhuizen zoals kinderartsen, neurologen en orthopeden. Ook is er een goede samenwerking met collegae fysiotherapeuten, (kinder-) manueeltherapeuten, podotherapeuten en podologen, logopedisten en ergotherapeuten. Overleg vindt (altijd met uw toestemming) plaats als extra expertise gewenst is en samenwerking er voor zorgt dat er op alle gebied optimale zorg wordt geboden. Tevens is er, indien gewenst, samenwerking en afstemming met kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool , middelbare school en sportclub.

Behandeling aan huis is, na overleg en indien noodzakelijk, mogelijk. In de praktijk werk ik, Karin de Bruijn, BIG geregistreerd kinderfysiotherapeut en opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK).

Your physiotherapist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Contact

Fysiotherapie voor Kinderen
Bunder 49
5421 AG Gemert

Fysiotherapie voor Kinderen
Brandstraat 1a
5741 GH Beek en Donk
(in Het Fysiopunt Laarbeek)

Fysiotherapie voor Kinderen
Kennedystraat 17b
5427 CH Boekel
(in Fysiotherapie Boekel)

praktijk@fysiotherapie-voor-kinderen.nl0492361998

engels contactformulier