Prices

Prijslijst per 1 januari 2017 voor niet verzekerde zorg.
Reguliere zitting € 33,00
Zitting kinderfysiotherapie € 46,00
Screening € 16,00
Intake en onderzoek na screening € 46,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 46,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 65,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 46,00
Niet nagekomen afgesproken reguliere zitting € 25,00
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie € 35,00
Korte rapporten € 33,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 46,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten € 65,00
Toeslag buiten reguliere werktijd € 16,00
Telefonische zitting € 12,50
Toeslag uitbehandeling € 16,00
Toeslag inrichting €   8,50
Verzekeringsrapporten e.d. € 82,00
Instructie/overleg ouders patiënt € 46,00

Behandelvoorwaarden:

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht 75% van het tarief van de zitting in rekening te brengen, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
 • U bent zelf verantwoordelijk om uw polisvoorwaarden goed te bekijken met betrekking tot het aantal behandelingen welke vergoedt worden. Indien de behandeling niet declareerbaar is bij uw zorgverzekeraar wordt deze bij u in rekening gebracht.
 • Wijzingen van uw zorgverzekering dient u z.s.m. door te geven.
 • Bij betaling van nota’s wordt u nadrukkelijk verzocht deze binnen 14 dagen te betalen o.v.v. het declaratienummer en vervolgens uw zorgverzekeraar aan u zelf te laten uitkeren. De betreffende declaratie is tevens specificatie voor uw ziektekostenverzekering.
 • Deze tarieven gelden slechts voor niet verzekerde zorg.

Karin de Bruijn, CKR geregistreerd (kinder)fysiotherapeut – KvK nr. 17255953.

Welcome

Welkom op de site van Fysiotherapie voor Kinderen, praktijk voor kinderfysiotherapie van Karin de Bruijn, sinds 1990 werkzaam in de gemeente Gemert-Bakel en omstreken.

The practice

Fysiotherapie voor Kinderen is sinds 1990 gevestigd in de gemeente Gemert-Bakel en heeft een dependance in Beek en Donk (Laarbeek) en in Boekel.

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie. De praktijk is dan ook helemaal afgestemd op en ingericht voor kinderen. Er worden kinderen van 0 tot 18 jaar behandeld, die problemen hebben met hun (senso-) motorische ontwikkeling, die sport gerelateerde klachten hebben of die houdingsproblematiek hebben.

Uitgangspunt is een positieve benadering van het kind in een uitdagende en stimulerende omgeving.

Plezier in bewegen en spelenderwijs leren staan in de behandeling van het jonge kind centraal. Daarnaast hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking tussen betrokkenen die te maken hebben met de ontwikkeling van het kind.

Vaak zal er gericht naar de praktijk worden verwezen door artsen en diverse specialisten. De praktijk is daarnaast ook direct toegankelijk, dus zonder verwijzing. Er wordt nauw samengewerkt en overlegd met verschillende disciplines, zoals huisartsen, consultatiebureau, jeugdarts/GGD, diverse specialisten in ziekenhuizen zoals kinderartsen, neurologen en orthopeden. Ook is er een goede samenwerking met collegae fysiotherapeuten, (kinder-) manueeltherapeuten, podotherapeuten en podologen, logopedisten en ergotherapeuten. Overleg vindt (altijd met uw toestemming) plaats als extra expertise gewenst is en samenwerking er voor zorgt dat er op alle gebied optimale zorg wordt geboden. Tevens is er, indien gewenst, samenwerking en afstemming met kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool , middelbare school en sportclub.

Behandeling aan huis is, na overleg en indien noodzakelijk, mogelijk. In de praktijk werk ik, Karin de Bruijn, BIG geregistreerd kinderfysiotherapeut en opgenomen in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK).

Your physiotherapist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Children physiotherapy

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat vanzelf en goed. Bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling langer, wijkt deze af van wat gebruikelijk is of zijn er houdings- of sport gerelateerde klachten. Dat kan komen door een aandoening, gewoon omdat de ontwikkeling net even anders gaat, door een ongeluk of door overbelasting.
In deze gevallen kan kinderfysiotherapie concrete hulp bieden.

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?
Uitgangspunt in de behandeling is dat de hulpvraag van de ouders en het kind centraal staan.
Door middel van intake, onderzoek en meerdere (gestandaardiseerde) tests wordt een volledig beeld gekregen van het motorisch niveau of het motorisch probleem en eventuele bijkomende problematiek. Aan de hand van de bevindingen wordt in goed overleg een behandelplan opgesteld.

De behandeling is er op gericht het bewegen zo optimaal mogelijk te krijgen.
Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan de ouders, zodat ze dit in hun dagelijkse verzorging kunnen toepassen.
Bij een ouder kind staat vooral spelen op de voorgrond. Huppelen, hinkelen, klimmen, springen en een bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren, evenals knippen, knutselen en schrijven.

Als het nodig is kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.
Het aantal behandelingen is uiteraard mede afhankelijk van de klacht en de hulpvraag.
Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langere tijd duren.

Wilt u meer informatie over kinderfysiotherapie dan kunt u terecht op de volgende website:

Kinderfysiotherapie: www.kinderfysiotherapie.nl

Target audiences

Doelgroepen

Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Prices

Prijslijst per 1 januari 2017 voor niet verzekerde zorg.
Reguliere zitting € 33,00
Zitting kinderfysiotherapie € 46,00
Screening € 16,00
Intake en onderzoek na screening € 46,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 46,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 65,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 46,00
Niet nagekomen afgesproken reguliere zitting € 25,00
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie € 35,00
Korte rapporten € 33,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 46,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten € 65,00
Toeslag buiten reguliere werktijd € 16,00
Telefonische zitting € 12,50
Toeslag uitbehandeling € 16,00
Toeslag inrichting €   8,50
Verzekeringsrapporten e.d. € 82,00
Instructie/overleg ouders patiënt € 46,00

Behandelvoorwaarden:

 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht 75% van het tarief van de zitting in rekening te brengen, indien in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
 • U bent zelf verantwoordelijk om uw polisvoorwaarden goed te bekijken met betrekking tot het aantal behandelingen welke vergoedt worden. Indien de behandeling niet declareerbaar is bij uw zorgverzekeraar wordt deze bij u in rekening gebracht.
 • Wijzingen van uw zorgverzekering dient u z.s.m. door te geven.
 • Bij betaling van nota’s wordt u nadrukkelijk verzocht deze binnen 14 dagen te betalen o.v.v. het declaratienummer en vervolgens uw zorgverzekeraar aan u zelf te laten uitkeren. De betreffende declaratie is tevens specificatie voor uw ziektekostenverzekering.
 • Deze tarieven gelden slechts voor niet verzekerde zorg.

Karin de Bruijn, CKR geregistreerd (kinder)fysiotherapeut – KvK nr. 17255953.

Contact

engels contactformulier

  Contact

  Fysiotherapie voor Kinderen
  Bunder 49
  5421 AG Gemert

  Fysiotherapie voor Kinderen
  Brandstraat 1a
  5741 GH Beek en Donk
  (in Het Fysiopunt Laarbeek)

  Fysiotherapie voor Kinderen
  Kennedystraat 17b
  5427 CH Boekel
  (in Fysiotherapie Boekel)

  praktijk@fysiotherapie-voor-kinderen.nl0492361998

  engels contactformulier